Michel Batisse Award for Biosphere Reserve Management

Názov ocenenia Michel Batisse Award for Biosphere Reserve Management 
Informácia o cene Cenu Michela Batissa za manažment biosférických rezervácií udeľuje UNESCO na základe rozhodnutia Medzinárodnej koordinačnej rady pre program UNESCO Človek a biosféra od roku 2007 každé dva roky. Cena sa udeľuje na základe prípadových štúdií o manažmente biosférických rezervácií.
Tvorí ju suma vo výške 6 000 USD a cesta do Paríža s cieľom predstaviť prípadovú štúdiu na zasadnutí MAB-ICC (Medzinárodnej koordinačnej rady pre program Človek a biosféra).

Info  
Udeľovateľ ceny UNESCO
Odbory vedy a techniky prírodné vedy
Vytvoril o 11. 8. 2009 9:00  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 11. 8. 2009 9:00  používateľ Ľubica Fordinálová