Medaila Jána Ámosa Komenského

Názov ocenenia Medaila Jána Ámosa Komenského 
Informácia o cene Na základe iniciatívy Českej republiky udeľuje Medzinárodný úrad UNESCO pre vzdelávanie (International Bureau of Education - IBE) od r. 1992 medailu Jána Ámosa Komenského učiteľom, výskumným pracovníkom, riadiacim pracovníkom vzdelávacích projektov, ako aj odborníkom v oblasti vzdelávania, a to jednotlivcom aj skupinám jednotlivcov. Hodnotí sa predovšetkým inovatívnosť prístupov vo vzdelávaní a zápal uchádzačov pre vzdelávanie a ideály UNESCO, ako aj príspevok uchádzačov k rozvoju a napredovaniu vo vzdelávaní. UNESCO a IBE výsledky práce laureátov prezentujú a šíria po celom svete.

Info  
Udeľovateľ ceny UNESCO
Odbory vedy a techniky spoločenské vedy
Vytvoril o 5. 8. 2009 14:29  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 5. 8. 2009 14:36  používateľ Ľubica Fordinálová