Javed Husain Prize for Young Scientists

Názov ocenenia Javed Husain Prize for Young Scientists 
Informácia o cene Cena Javeda Husaina pre mladých vedcov sa udeľuje od roku 1987 mladým vedcom do 35 rokov za ich výnimočnú prácu v  základnom alebo aplikovanom výskume v oblasti prírodných vied, spoločenských vied alebo technológií. Kandidáti sa hodnotia podľa kvality ich publikácií alebo patentov.
Ocenenie sa udeľuje každé dva roky. Návrhy predkladajú generálnemu riaditeľovi UNESCO vlády členských štátov po konzultácii s národnou komisiou pre UNESCO, medzivládne organizácie alebo medzinárodné mimovládne organizácie, ktoré majú formálne vzťahy s UNESCO.
Cenu tvorí suma vo výške 8 000 amerických dolárov a Strieborná medaila UNESCO Alberta Einsteina.

Info
Udeľovateľ ceny UNESCO
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; spoločenské vedy
Vytvoril o 27. 8. 2009 11:01  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 27. 8. 2009 11:14  používateľ Ľubica Fordinálová