JAPAN PRIZE. International Contest for Educational Media

Názov ocenenia JAPAN PRIZE. International Contest for Educational Media
Informácia o cene Japonská rozhlasová a televízna spoločnosť (Japan Broadcasting Corporation, NHK) od roku 1965 pravidelne každý rok organizuje medzinárodnú súťaž vzdelávacích programov. Po roku 2008 boli pravidlá súťaže upravené, takže teraz možno do súťaže prihlasovať nielen televízne programy, ale aj ďalšie typy vzdelávacích programov a pomôcok s audiovizuálnym obsahom. Súťaž je organizovaná tak, aby podporovala vyššiu úroveň audiovizuálneho obsahu určeného na vzdelávanie.
Vzdelávacie programy môžu byť určené ktorejkoľvek kategórii detí a mládeže.
Súťaž je určená organizáciám a inštitúciám.

Info
Udeľovateľ ceny Japan Broadcasting Corporation, NHK
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; pôdohospodárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy
Vytvoril o 12. 6. 2009 10:05  používateľ Ľubica Fordinálová
Naposledy upravil o 12. 6. 2009 10:07  používateľ Ľubica Fordinálová