IUVSTA Prize for Technology

Názov ocenenia IUVSTA Prize for Technology 
Informácia o cene Cena sa udeľuje v nie menšom ako trojročnom intervale za experimentálny a teoretický výskum v oblasti vákuovej vedy, techniky a ich aplikácií. Cieľom je spoznať a podporovať vynikajúci medzinárodne uznávaný výskum, ktorý je vo sfére záujmu Medzinárodnej únie pre vákuové vedu, techniku a aplikácie (IUVSTA). Kandidáti musia dosiahnuť vynikajúce v oblasti technológií a prístrojovej techniky, a to v období nepresahujúcom desať rokov od roku, v ktorom sa udeľuje ocenenie. To tvorí finančná odmena, medaila a certifikát.

Info
Udeľovateľ ceny IUVSTA – International Union for Vacuum Science, Technique and Applications
Odbory vedy a techniky technické vedy
Vytvoril o 17. 2. 2010 14:52  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 17. 2. 2010 14:53  používateľ Ľubica Fordinálová