IUVSTA Prize for Science

Názov ocenenia IUVSTA Prize for Science 
Informácia o cene Cena sa udeľuje v nie menšom ako trojročnom intervale za experimentálny a teoretický výskum v oblasti vákuovej vedy, techniky a ich aplikácií, a to jednotlivcovi, vo výnimočných prípadoch aj tímom. Cieľom je rozpoznať a podporovať vynikajúci medzinárodne uznávaný výskum, ktorý je vo sfére záujmu Medzinárodnej únie pre vákuovú vedu, techniku a aplikácie (IUVSTA). Kandidáti musia dosiahnuť vynikajúce experimentálne alebo teoretické výsledky vo výskume v oblasti vákuovej vedy, techniky alebo jej aplikácií, a to v období nepresahujúcom desať rokov od roku, v ktorom sa udeľuje ocenenie. To tvorí finančná odmena, medaila a certifikát. Osobitná pozornosť sa venuje kandidátom, ktorí sa v súčasnosti aktívne venujú výskumu v tejto oblasti.

Info
Udeľovateľ ceny IUVSTA – International Union for Vacuum Science, Technique and Applications
Odbory vedy a techniky technické vedy 
Vytvoril o 16. 2. 2010 15:24  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 16. 2. 2010 15:24  používateľ Ľubica Fordinálová