Green Star Awards

Názov ocenenia Green Star Awards 
Informácia o cene Cena Green Star vznikla s cieľom upriamiť pozornosť na úsilie vyvíjané v záujme zníženia následkov ekologických katastrof veľkého rozsahu. Cieľom Ceny Green Star je oceniť a peňažne odmeniť jednotlivcov, organizácie, vlády a podniky, ktoré vyvinuli značné úsilie, aby dokázali zareagovať na ekologické katastrofy. Zámerom udeľovania tejto ceny je povzbudiť občiansku spoločnosť, vlády a podniky na celom svete, aby robili všetko možné, aby predišli prírodným katastrofám, pripravili sa a reagovali na ne.

Info    
Udeľovateľ ceny Medzinárodný zelený kríž (GCI), Program OSN pre životné prostredie (UNEP) a Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA)  
Odbory vedy a techniky prírodné vedy
Vytvoril o 9. 3. 2009 11:03  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 9. 3. 2009 11:13  používateľ Ľubica Fordinálová