EPS Physics Education Division Award for Secondary School Teaching

Názov ocenenia EPS Physics Education Division Award for Secondary School Teaching   
Informácia o cene Európska fyzikálna spoločnosť - Sekcia pre fyzikálne vzdelávanie udeľuje ocenenie jednotlivcovi za výučbu na strednej škole, ktorého práca má dosah na študentov fyziky v jednej alebo viacerých európskych stredných školách. Má ísť o taký príspevok do výučby, ktorý možno uplatniť vo viacerých krajinách. Ide o to, aby výučba podporovala študentov v ich záujme o štúdium fyziky a zlepšila prístup k jej výučbe.

Info
Udeľovateľ ceny European Physical Society
Odbory vedy a techniky prírodné vedy
Vytvoril o 21. 1. 2010 10:53  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 21. 1. 2010 10:56  používateľ Ľubica Fordinálová