Descartesova cena za excelentnosť vo výskume

Názov ocenenia Descartesova cena za excelentnosť vo výskume 
Informácia o cene Descartesova cena za excelentnosť vo výskume sa udeľuje kolektívom, ktoré získali výnimočné vedecké alebo technologické výsledky vďaka európskej spolupráci v ktorejkoľvek vedeckovýskumnej oblasti.   Descartesova cena má za cieľ podporiť výskum, ktorý je výsledkom transnárodnej spolupráce, a odmeniť najlepších európskych vedcov. Jej zámerom je tiež ukázať, kam až môže európska spolupráca posunúť vedu, aby odpovedala na problémy občanov. Podpora transnárodnej spolupráce vedeckého výskumu je už dlho prioritou Európskej komisie a je kľúčovým prvkom projektu Európskeho výskumného priestoru. Udeľovanie Descartesovej ceny za výskum iniciovala EK v roku 2000 a v roku 2004 bola doplnená o Descartesovu cenu za komunikáciu vo vede.

info o cene
Udeľovateľ ceny  
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; pôdohospodárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy
Vytvoril o 15. 2. 2008 12:13  používateľ mssradmin
Naposledy upravil o 15. 2. 2008 12:13  používateľ mssradmin