Cena Ignaza L. Liebena

Názov ocenenia Cena Ignaza L. Liebena 
Informácia o cene Cena Ignaza L. Liebena sa každoročne udeľuje mladým vedcom, ktorí preukázali schopnosť významným spôsobom prispieť k rozvoju molekulárnej biológie, chémie a fyziky.

Vhodnými kandidátmi sú vedci pochádzajúci z Rakúska, Bosny Hercegoviny, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Slovenska alebo Slovinska. Vedci nesmú byť starší ako 40 rokov (u vedcov, ktorí prerušili svoju vedeckú dráhu kvôli starostlivosti o deti, môže byť tento limit zvýšený o 4 roky), musia mať ukončený doktorát a musia dosahovať výnimočné úspechy vo vedeckom výskume.

Návrhy môžu podávať akadémie vied príslušných krajín alebo sa vedci môžu prihlásiť aj sami.

Prihlášky treba posielať Rakúskej akadémii vied. Konečný termín ich zasielania je každý rok 15. marec 2009.

História ocenenia Ignaza L. Liebena
Info o cene
Udeľovateľ ceny Rakúska akadémia vied
Odbory vedy a techniky prírodné vedy
Vytvoril o 18. 2. 2009 15:30  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 18. 2. 2009 15:30  používateľ Ľubica Fordinálová