Carlos J. Finlay Prize for Microbiology

Názov ocenenia Carlos J. Finlay Prize for Microbiology 
Informácia o cene Cena Carlosa J. Finlayho za mikrobiológiu je pomenovaná  po Dr Carlosovi Juanovi Finlaym (1833-1915), významnom kubánskom vedcovi, a je venovaná na podporu výskumu a vývoja v odbore mikrobiológia. Udeľuje sa každé dva roky osobám alebo skupinám osôb, ktoré pracujú súkromne alebo sú zamestnancami súkromných alebo mimovládnych organizácií, za mimoriadny prínos v oblasti mikrobiológie (vrátane imunológie, molekulárnej biológie, genetiky a pod.) a jej aplikácií.
Laureáta vyberá generálny riaditeľo UNESCO na základe odporúčania štyroch významných odborníkov-mikrobiológov vrátane jedného kubánskeho. Kandidátov na cenu navrhujú vlády členských štátov UNESCO po konzultácii s národnou komisiou pre záležitosti UNESCO a mimovládne organizácie, ktoré majú poradný štatút pri UNESCO. Každá vláda alebo organizácia má právo nominovať jedného kandidáta.
Od svojho vzniku v roku 1980 bola cena udelená vždy v nepárnych rokoch (2001, 2003, atď), ktoré sa zhodujú s rokom Generálnej konferencie UNESCO.  Cena skladá zo sumy 5 000 amerických dolárov, na ktorú  prispela vláda Kuby a UNESCO, a zo striebornej medaily Alberta Einsteina.

Info
Udeľovateľ ceny UNESCO
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; lekárske vedy
Vytvoril o 24. 8. 2009 15:11  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 24. 8. 2009 15:11  používateľ Ľubica Fordinálová