AAAS Award for Public Understanding of Science & Technology

Názov ocenenia AAAS Award for Public Understanding of Science & Technology 
Informácia o cene AAAS Award for Public Understanding of Science & Technology je ocenenie, ktoré sa udeľuje od roku 1987 vedcom a inžinierom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili popri práci vo svojej oblasti o popularizáciu vedy. Medzi oceňované aktivity, ktoré sa berú do úvahy patria knihy, časopisy a články v novinách, rozhlasové vysielanie, prednášky na konferenciách, prezentácie v múzeu, na výstavách a iné popularizačné aktivity na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
Medzi oprávnené osoby patria vedci a inžinieri (jednotlivci alebo malé skupiny) zo všetkých odborov (vrátane sociálnych vied a medicíny) podieľajúci sa na výskume, výučbe a súvisiacich činnostiach, ktoré výrazne prispievajú k informovanosti verejnosti o vede a technike.
Peňažný odmena je  5 000 dolárov, pamätná medaila, bezplatná registrácia a kompenzácia cestovných nákladov, nákladov na hotelové ubytovanie a účasť sa výročnom zasadnutí AAAS .

Info
Udeľovateľ ceny AAAS – Advancing Science, Serving Society
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; pôdohospodárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy
Vytvoril o 8. 2. 2010 15:29  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 8. 2. 2010 15:30  používateľ Ľubica Fordinálová