Reimanova cena

Názov ocenenia Reimanova cena
Informácie o cene Reimanova cena sa udeľuje spravidla za prácu v oblasti preventívnej medicíny a odovzdáva sa pri príležitosti konania Reimanových dní, spravidla v októbri každého roku.

Životopis J. A. Reimana
Udeľovateľ ceny Predsedníctvo Slovenskej lekárskej spoločnosti
Odbory vedy a techniky lekárske vedy
Vytvoril o 8. 12. 2008 13:20  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 8. 12. 2008 13:20  používateľ Ľubica Fordinálová