Rad Ľudovíta Štúra

Názov ocenenia Rad Ľudovíta Štúra 
Informácie o cene Rad Ľudovíta Štúra sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o demokraciu a ľudské práva, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky alebo za mimoriadne významné zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoja národného hospodárstva, vedy a techniky, kultúry, umenia, školstva, športu a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Zapožičiava sa občanom Slovenskej republiky a výnimočne aj vojenským útvarom, ktoré majú zástavu.
Rad Ľudovíta Štúra má dva druhy - občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.
Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky.

Info
Udeľovateľ ceny prezident Slovenskej republiky
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; pôdohospodárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy
Vytvoril o 24. 2. 2009 12:50  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 24. 2. 2009 12:50  používateľ Ľubica Fordinálová