Rad Bieleho dvojkríža

Názov ocenenia Rad Bieleho dvojkríža
Informácie o cene Ocenenie udeľuje prezident občanom iných štátov za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi štátom, ktorého sú občanmi, a Slovenskou republikou, o posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch, naplnenie zahraničnopolitických priorít SR alebo mimoriadnym spôsobom sa inak zaslúžili o SR alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí.

Info
Udeľovateľ ceny prezident Slovenskej republiky
Odbory vedy a techniky spoločenské vedy 
Vytvoril o 12. 1. 2010 10:45  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 12. 1. 2010 10:45  používateľ Ľubica Fordinálová