Pribinov kríž

Názov ocenenia Pribinov kríž 
Informácie o cene Ocenenie udeľuje prezident Slovenskej republiky na návrh vlády alebo Národnej rady SR. Návrh prezident nemusí rešpektovať. Pribinov kríž sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa významne zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj republiky.
Pribinov kríž má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa kríž zapožičiava. Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.

Info o cene
Udeľovateľ ceny prezident Slovenskej republiky
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; pôdohospodárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy
Vytvoril o 30. 1. 2009 13:38  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 30. 1. 2009 13:38  používateľ Ľubica Fordinálová