Pamätný list sv. Gorazda

Názov ocenenia Pamätný list sv. Gorazda
Informácie o cene Pamätný list sv. Gorazda udeľuje minister školstva 17. novembra pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva žiakom a študentom všetkých typov a stupňov škôl, občanom Slovenskej republiky, ako aj občanom iných štátnych príslušností, najmä zahraničným Slovákom, za mimoriadne výsledky dosiahnuté v študijnej, záujmovo – umeleckej a športovej oblasti, ktorými v celoštátnom i medzinárodnom meradle prispeli k rozvoju školstva Slovenskej republiky.

Návrhy na udelenie ocenenia sa posielajú do 30. septembra.

Info
Udeľovateľ ceny Minister školstva Slovenskej republiky
Odbory vedy a techniky spoločenské vedy 
Vytvoril o 15. 7. 2009 10:54  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 15. 7. 2009 10:54  používateľ Ľubica Fordinálová