Národná cena za dizajn

Názov ocenenia Národná cena za dizajn 
Informácie o cene Slovenské centrum dizajnu od roku 1993 oceňuje produkty s vynikajúcim dizajnom, v ktorých je zhmotnená kreativita a umenie slovenských dizajnérov, ako aj inovačný potenciál priemyslu a pomáha mapovať vývoj materiálnej kultúry Slovenska.   Udeľovanie Národnej ceny za dizajn je najvyššou formou ocenenia v tejto oblasti tvorivej činnosti. Prestížna celoštátna súťaž dizajnu sa koná v každom nepárnom roku.

Info
Udeľovateľ ceny Ministerstvo kultúry SR a Slovenské centrum dizajnu
Odbory vedy a techniky humanitné vedy
Vytvoril o 31. 7. 2008 9:21  používateľ alika 
Naposledy upravil o 31. 7. 2008 22:41  používateľ alika