Medaily Univerzity Komenského

Názov ocenenia Medaily Univerzity Komenského 
Informácie o cene Rektor UK môže udeliť medaily osobám a inštitúciám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o budovanie a  rozvoj univerzity, o rozvoj vied, vzdelanosti, akademických slobôd, získali významné výsledky vo výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti a prispeli k rozvoju spolupráce univerzity s inými vysokými školami a inštitúciami doma a v zahraničí. Udeľovanie medailí sa riadi Opatrením rektora 23/2002.

Návrhy na udelenie medailí môžu rektorovi predkladať Akademický senát univerzity,  prorektori, dekani a senáty fakúlt a riaditelia samostatných súčastí univerzity. Medailami Univerzity Komenského sú:
  • a) bronzová, strieborná a zlatá medaila Univerzity Komenského,
  • b) veľká strieborná a veľká zlatá medaila Univerzity Komenského,
  • c) pamätná medaila Univerzity Komenského (medené, resp. strieborné vyhotovenie),
  • d) pamätná medaila J. A. Komenského.
Udeľovateľ ceny Univerzita Komenského
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; lekárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy
Vytvoril o 1. 8. 2008 19:46  používateľ alika 
Naposledy upravil o 1. 8. 2008 19:46  používateľ alika