Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča

Názov ocenenia  Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča 
Informácie o cene Čestnú plaketu Dionýza Ilkoviča zriadilo predsedníctvo SAV roku 1982 a udeľuje ju za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách.

Životopis Dionýza Ilkoviča
Udeľovateľ ceny Predsedníctvo SAV
Odbory vedy a techniky prírodné vedy 
Vytvoril o 23. 9. 2008 9:15 používateľ Ľubica Fordinálová
Naposledy upravil o 25. 3. 2010 11:02 používateľ Ľubica Fordinálová