Čestná cena akademika T. R. Niederlanda

Názov ocenenia Čestná cena akademika T. R. Niederlanda 
Informácie o cene Čestná cena akademika T. R. Niederlanda sa udeľuje ako najvyššia cena špičkovým odborníkom za dlhodobú významnú vedeckú a odbornú činnosť v oblasti medicíny a farmácie, ktorá dosiahla všeobecné uznanie. Návrh na jej udelenie predkladá Predsedníctvu SLS komisia, na základe súťaže, ktorú vyhlasuje Predsedníctvo SLS podľa osobitne schválených kritérií.
Cena sa odovzdáva spravidla na Kongrese SLS. Je spojená s udelením diplomu a prípadne aj s prednáškou laureáta.. Cena je určená vo výške 20.000,- Sk. Diplom sa vyhotovuje v jednom vyhotovení v latinskom jazyku. Podpisuje ho prezident SLS a vedecký sekretár SLS.
Cena môže byť udelená len jednému kandidátovi ročne.

Životopis T. R. Niederlanda
Udeľovateľ ceny Predsedníctvo Slovenskej lekárskej spoločnosti
Odbory vedy a techniky lekárske vedy 
Vytvoril o 4. 12. 2008 13:49  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 4. 12. 2008 13:49  používateľ Ľubica Fordinálová