Ceny Slovenskej akadémie vied za vedecko-výskumnú činnosť

Názov ocenenia Ceny Slovenskej akadémie vied za vedecko-výskumnú činnosť 
Informácie o cene Ceny SAV sa udeľujú za vyriešenie vedeckovýskumných úloh  zásadného vedeckého, hospodárskeho, kultúrneho alebo iného  spoločenského významu a za vytváranie podmienok pre vedeckú prácu. Ceny SAV sa udeľujú za ukončené  práce, ktorých výsledky boli publikované,  aplikované alebo využité.
Udeľovateľ ceny SAV
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; pôdohospodárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy 
Vytvoril o 15. 2. 2008 9:37  používateľ mssradmin 
Naposledy upravil o 15. 2. 2008 9:40  používateľ mssradmin