Ceny predsedu NR SR

Názov ocenenia

 Ceny predsedu NR SR 
Informácie o cene Ceny predsedu NR SR sa udeľujú raz do roka v závere mesiaca jún. Idea udeľovania Ceny predsedu NR SR bola inšpirovaná historickou udalosťou. V júli 1843, sa na fare v Hlbokom uskutočnilo stretnutie Ľudovíta Štúra, Michala Miloslava Hodžu a Jozefa Miloslava Hurbana. Na tomto stretnutí bol na základe dohody popredných predstaviteľov slovenskej inteligencie prijatý celoslovenský spisovný jazyk. Kodifikátori slovenčiny túžili, aby tento jazyk slúžil nielen ako prostriedok každodennej komunikácie, ale aj ako jazyk, ktorého opodstatnenosť a mohutnosť by mala preverovať predovšetkým národná literatúra. Spisovatelia a vedci slovenčinu nielen pasívne používali, ale aj aktívne menili a rozširovali možnosti komunikácie v tomto jazyku. Umenie sa nevyjadruje len prostredníctvom verbálneho jazyka, ale aj prostredníctvom iných, neverbálnych jazykov, ako sú výtvarné umenie, hudba, dramatické umenie. Cena predsedu NR SR sa teda udeľuje tým osobnostiam, ktoré sa aktívnym a zásadným spôsobom podieľali na vývine umeleckých jazykov.
Udeľovateľ ceny Predseda Národnej rady SR
Odbory vedy a techniky humanitné vedy
Vytvoril o 9. 7. 2008 9:59  používateľ alika 
Naposledy upravil o 31. 7. 2008 9:23  používateľ alika