Cena za vedeckú a odbornú literatúru

Názov ocenenia Cena za vedeckú a odbornú literatúru  
Informácie o cene Cena za vedeckú a odbornú literatúru je prejavom verejného uznania za vytvorenie vedeckého alebo  odborného literárneho diela.  Udeľuje sa občanovi SR za vytvorenie  pôvodného vedeckého, odborného alebo populárno-náučného knižného diela. Do úvahy prichádzajú diela, ktoré vyšli v prvom vydaní v uplynulom kalendárnom roku v prvom vydaní, pričom rozhodujúci je údaj v tiráži. Návrhy na cenu môžu predkladať aj jednotlivci.
Cena sa udeľuje každoročne v štyroch kategóriách:
    a) spoločenských vied,
    b) biologických a lekárskych vied,
    c) prírodných a technických vied,
    d) encyklopedickej a slovníkovej literatúry. 

Info o cene
Udeľovateľ ceny Literárny fond
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; spoločenské vedy
Vytvoril o 21. 10. 2008 10:55  používateľ Ľubica Fordinálová
Naposledy upravil o 21. 10. 2008 10:55  používateľ Ľubica Fordinálová