Cena Slovenskej akadémie vied

Názov ocenenia Cena Slovenskej akadémie vied 
Informácie o cene Slovenská akadémia vied udeľuje ceny v týchto kategóriách:
- za vedeckovýskumnú činnosť,
- v oblasti medzinárodnej spolupráce,
- pre mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov,
- za popularizáciu vedy - za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja,
- za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť,
- za propagáciu vedeckých výsledkov v médiách.
Udeľovateľ ceny Slovenská akadémia vied
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; pôdohospodárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy 
Vytvoril o 29. 6. 2010 9:05  používateľ Lucia Chlebcova 
Naposledy upravil o 29. 6. 2010 9:05  používateľ Lucia Chlebcova