Cena Rotary klubu Nitra Harmony

Názov ocenenia Cena Rotary klubu Nitra Harmony 
Informácie o cene Cenu každoročne udeľuje Rotary klub Nitra Harmony v rámci svojho projektu podpory vynikajúcich študentov v nitrianskom regióne. Cena je spojená s poskytnutím finančného príspevku študentom za ich mimoriadne študijné výsledky stanovené štatútom. Udeľuje sa študentom denného štúdia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre alebo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí ukončili 1. - 4. ročník štúdia a pokračujú v ďalšom školskom roku v dennom štúdiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre alebo Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Info    
Udeľovateľ ceny Rotary klub Nitra Harmony
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; pôdohospodárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy
Vytvoril o 21. 10. 2009 13:35  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 21. 10. 2009 13:35  používateľ Ľubica Fordinálová