Cena rektora UPJŠ v Košiciach

Názov ocenenia Cena rektora UPJŠ v Košiciach 
Informácie o cene
Cena rektora sa udeľuje každoročne vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom (ďalej len „zamestnanci“) UPJŠ v Košiciach za preukázateľnú vedecko-výskumnú činnosť v období posledných dvoch kalendárnych rokov. Hodnotia sa komplexne nasledovné aktivity:
  • grantové aktivity;
  • publikačná a patentová činnosť, jej ohlasy;
  • získané ocenenia;
  • vedecký prínos zamestnanca.
info
Udeľovateľ ceny
rektor  univerzity
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; lekárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy 
Vytvoril o 26. 6. 2008 11:33  používateľ Alena Oravcova 
Naposledy upravil o 26. 6. 2008 11:33  používateľ Alena Oravcova