Cena rektora UMB v Banskej Bystrici

Názov ocenenia Cena rektora UMB v Banskej Bystrici 
Informácie o cene
Cena rektora Univerzity Mateja Bela v oblasti vedy, výskumu a umenia je udeľovaná každoročne tvorivým pracovníkom UMB za významný prínos k vedeckému poznaniu alebo za významné umelecké dielo, a  to v  nasledujúcich kategóriách:

prírodné a technické vedy,

- spoločenské vedy a teológia,

- ekonomické vedy,

- politické a právne vedy,

- umenie,

- terminologické slovníky a učebnice.

Info o cene

Udeľovateľ ceny
rektor  univerzity
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy
Vytvoril o 26. 6. 2008 11:38  používateľ Alena Oravcova 
Naposledy upravil o 26. 6. 2008 11:38  používateľ Alena Oravcova