Cena rektora UKF v Nitre za publikačnú a projektovú činnosť

Názov ocenenia Cena rektora UKF v Nitre za publikačnú a projektovú činnosť
Informácie o cene
Od roku 2000 rektor univerzity každoročne udeľuje vedeckým a pedagogickým pracovníkom univerzity Cenu rektora za publikačné aktivity. Cena sa udeľuje v kategóriách monografie, vysokoškolské učebnice a zborníky, štúdie v zahraničných karentovaných časopisoch, ale aj za umelecké výkony a za celoživotné dielo. Vo výnimočných prípadoch možno túto cenu udeliť aj pracovníkovi inej inštitúcie, ak prispel k rozvoju vedeckého myslenia na UKF. Od roku 2006 rektor udeľuje aj cenu za projektovú činnosť.

Info
Udeľovateľ ceny
rektor univerzity
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; lekárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy
Vytvoril o 26. 6. 2008 11:11  používateľ Alena Oravcova 
Naposledy upravil o 26. 6. 2008 11:12  používateľ Alena Oravcova