Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu

Názov ocenenia Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu 
Informácie o cene Rektor môže udeliť cenu rektora za diplomovú prácu výnimočnej kvality tomu absolventovi univerzity, ktorého diplom. práca bola komisiou pre štátne skúšky v danom študijnom odbore/programe vysoko hodnotená najmä z hľadísk:  

- originálny prístup k spracovaniu témy
- prínos a možnosti praktického využitia získaných výsledkov
- výnimočný prínos v oblasti vedy, výskumu, umenia

Udeľovateľ ceny rektor univerzity
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; lekárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy
Vytvoril o 26. 6. 2008 11:24  používateľ Alena Oravcova 
Naposledy upravil o 31. 7. 2008 9:32  používateľ alika