Cena profesora Martina Kusého

Názov ocenenia Cena profesora Martina Kusého 
Informácie o cene Cena sa udeľuje od roku 2003 v dvoch kategóriách:

1. za práce v oblasti vedecko-výskumnej, v oblasti histórie, teórie a kritiky architektúry a za prezentáciu v odbornej tlači,
2. za prezentáciu architektúry a architektonickej tvorby v oblasti masových komunikačných prostriedkov verejného celospoločenského charakteru – najmä v tlači, televízii a rozhlasu, za pozoruhodnú a sústavnú publicistickú, popularizátorskú, osvetovú, editorskú a žurnalistickú činnosť alebo za výnimočný počin realizovaný v týchto oblastiach.

Info
Udeľovateľ ceny Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení
Odbory vedy a techniky technické vedy 
Vytvoril o 31. 7. 2008 22:36  používateľ alika 
Naposledy upravil o 31. 7. 2008 22:36  používateľ alika