Cena ministra hospodárstva SR Inovatíny čin roka

Názov ocenenia Cena ministra hospodárstva SR Inovatíny čin roka 
Informácie o cene
Cenu pripravilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v nadväznosti na materiál Inovačná politika SR na roky 2008-2010 pripravilo v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Podujatie má za cieľ propagovať inovačné aktivity, povzbudiť domáce podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám. Zámerom je tiež zvýšiť informovanosť verejnosti o aktivitách v oblasti inovácií a tiež oceniť inovujúce subjekty. O Cenu ministra hospodárstva SR sa súťaží v štyroch kategóriách:
  • výrobková inovácia (inovácia produktov)
  • technologická inovácia (inovácia procesov)
  • inovácia služieb
  • medzinárodná kooperácia
Informácie na stránke Ministerstva hospodárstvaSR
Informácie na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
Udeľovateľ ceny
Ministerstvo hospodárstva SR
Odbory vedy a techniky technické vedy 
Vytvoril o 7. 6. 2010 13:45  používateľ Lucia Chlebcova 
Naposledy upravil o 7. 6. 2010 14:00  používateľ Lucia Chlebcova