Cena Mateja Bela

Názov ocenenia Cena Mateja Bela 
Informácie o cene Cena Mateja Bela sa udeľuje za vytvorenie prekladu vedeckého alebo odborného literárnovedného diela z cudzích jazykov do slovenčiny alebo jazykov národností žijúcich na Slovensku, za preklad diela zo slovenčiny do cudzích jazykov a za vytvorenie diel, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku (v prípade prekladu do cudzích jazykov a tvorby lexikografických prác za predchádzajúce dva roky).

Životopis Mateja Bela
Udeľovateľ ceny Literárny fond
Odbory vedy a techniky humanitné vedy 
Vytvoril o 21. 10. 2008 10:10  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 21. 10. 2008 10:10  používateľ Ľubica Fordinálová