Cena Jozefa Murgaša

Názov ocenenia Cena Jozefa Murgaša        
Informácie o cene Cena Jozefa Murgaša sa udeľuje každoročne pri príležitosti Svetového dňa telekomunikácií. Slávnostné odovzdanie Ceny Jozefa Murgaša sa uskutočňuje ako súčasť osláv Svetového dňa telekomunikácií.
Cena sa udeľuje za:
• publikovanie pôvodného teoretického príspevku podporujúceho rozvoj elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky na Slovensku,
• využitie pôvodného teoretické ho príspevku pri rozvoji elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky a pri rozvoji telekomunikačného priemyslu na Slovensku,
• využitie nových poznatkov zo zahraničia pri rozvoji elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky a pri rozvoji telekomunikačného priemyslu na Slovensku.

Info o cene
Udeľovateľ ceny Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Odbory vedy a techniky technické vedy
Vytvoril o 10. 2. 2009 14:48  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 10. 2. 2009 14:48  používateľ Ľubica Fordinálová