Cena Dušana Jurkoviča

Názov ocenenia Cena Dušana Jurkoviča 
Informácie o cene Cena sa udeľuje autorovi alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické dielo , ktoré prispieva k zvýšeniu  úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku.

Cena Dušana Jurkoviča sa udeľuje od roku 1964. Neskôr bola nahradená  Cenou Zväzu slovenských architektov, ktorú prvý raz udelili za rok 1975. Od roku 1991 sa však opätovne udeľuje ako Cena Dušana Jurkoviča.

Info
Udeľovateľ ceny Spolok architektov Slovenska
Odbory vedy a techniky technické vedy 
Vytvoril o 31. 7. 2008 22:32  používateľ alika 
Naposledy upravil o 31. 7. 2008 22:32  používateľ alika