Cena Aurela Stodolu za energetiku

Názov ocenenia Cena Aurela Stodolu za energetiku
Informácie o cene

Oceňovanie je súčasťou spolupráce Slovenských elektrární, a. s., so Slovenskou technickou univerzitou pri budovaní mladej vzdelanostnej základne pre sektor energetiky. Zámerom je zvýšiť záujem mladších generácií o štúdium technických smerov a o voľbu technickej kariéry, ako aj zvýšiť kvalitu výučby, adresnosť a prepojenie s praxou technických odborov.
Ocenenia sa udeľujú za najlepšie práce študentov slovenských vysokých škôl, a to v troch kategóriách:

• Cena za najlepšiu dizertačnú prácu
• Cena za najlepšiu diplomovú prácu
• Cena za najlepšiu bakalársku prácu

Životopis Aurela Stodolu

Udeľovateľ ceny

Slovenské elektrárne, a. s., a Slovenská technická univerzita

Odbory vedy a techniky technické vedy 
Vytvoril o 16. 2. 2009 13:17  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 16. 2. 2009 13:17  používateľ Ľubica Fordinálová