Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej

Názov ocenenia Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 
Informácie o cene

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej (predtým cena Pamiatkového úradu Slovenskej republiky) je symbolickým uznaním dlhoročného úsilia jednotlivcov pôsobiacich v oblasti ochrany pamiatkového fondu, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o ochranu kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chráneného územia a krajiny a posilňovanie spoločenského povedomia o ich nenahraditeľných hodnotách.
Cena môže byť udelená aj in memoriam.
Udeľuje sa každoročne 18. apríla pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. Prvýkrát bola udelená v roku 2008.


Info o cene

Udeľovateľ ceny

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Odbory vedy a techniky humanitné vedy 
Vytvoril o 25. 11. 2008 12:31  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 25. 11. 2008 12:31  používateľ Ľubica Fordinálová