Ceny ZSVTS za rok 2014

Prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností prof. Dušan Petráš odovzdal dňa 13.11. 2014 cenu Propagátor vedy a techniky za rok 2014.

Cenu si prevzali:
doc. Ing. Eva Slamková, PhD.
doc. Ing. Stanislav Žiaran, PhD.
Ing. Ľubomír Mravec

Viac info vo pdfVTS news

Fotogaléria