Ceny ZSVTS za rok 2011

Propagátor vedy a techniky

prof. Ing. Juraj Sinay, CSc. za prácu pri propagovaní výsledkov vedy a techniky na Slovensku, prenos odborných poznatkov do praxe,

doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. za prácu pri propagovaní výsledkov vedy a techniky na Slovensku, prenos odborných poznatkov do praxe,

Ing. Eduard Maták  za prácu pri propagovaní výsledkov vedy a techniky na Slovensku, prenos odborných poznatkov do praxe.

Slovensko - česká plaketa za rozvoj spolupráce

Ing. Václav Šanda za prácu v oblasti vedy a techniky, ktorá rámcovo pokrývala pole spolupráce medzi ZSVTS a ČSVTS.

Strieborná medaila ZSVTS

RNDr. Marta Cimbáková,
Ing. Karol Grohman,
Ing. Samuel Jelínek,
Ing. Dezider Judt,
doc. Ing. Michal Havrila, CSc.,
doc. Ing. Július Hudák, PhD.,
Vladimír Kováčik,
Ing. Adrej Kunca, PhD.,
Ing. Vladimíra Malíková,
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.,
Ing. Ľubomír Nedeljak,
doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.,
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.,
Ing. Peter Petráš,
Ing. Pavol Radič,
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc.,
prof. RNDr. Pavol Vojtaník, DrSc.,
Ing. Ladislav Žilinský

- za významné výsledky v oblasti vedy a techniky.

Zlatá medaila ZSVTS

RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.,
RNDr. Štefan Figedy, CSc.,
Ing. Ján Hrabovský, PhD.,
host. prof. Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.,
prof. Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc.,
prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.

- za významné výsledky v oblasti vedy a techniky.

Čestné uznanie ZSVTS

Ing. Michal Abrahámfy,
Ing. Eva Francisci,
RNDr. Jozef Kravčák, PhD.,
Ing. Ján Naňo,
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.,
Ing. Miriam Sušková, PhD.

- za obetavú prácu v ZSVTS.