Ceny ZSVTS za rok 2008

Propagátor vedy a techniky

prof. Ing. Alfonz Smola, CSc.,
Ing. Arpád Takács,
Ing. Ján Terpák

Plaketa za rozvoj spolupráce   

Ing. Ctirad Náhlovský

Strieborná medaila ZSVTS

Ing. Alojz Jajcaj,
Ing. Jozef Výboh,
doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc,
Ing. Belo Fűri, PhD.,
Ing. Milan Held,
Ing. Vladimír Hricko

Zlatá medaila ZSVTS

doc. Ing. Marta Chovancová, PhD.,
Ing. Peter Čertík,
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
prof. Ing. Vendelín Macho, DrSc.
Ing. Peter Štecko,
doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.,
Ing. Ján Plichta

Čestné uznanie ZSVTS

Ing. Ladislav Kirchner,
Ing. Ján Hoffmann, CSc.,
Ing. Iveta Paldanová,
Marcel Tender,
doc. Ing. Anna Murárová