Ceny ZSVTS za rok 2007

Propagátor vedy a techniky

doc. Ing. Viliam Fedák, CSc.,
Ing. Eduard Drobný
doc. Ing. Peter Ondrejček, DrSc.

Plaketa za rozvoj spolupráce

Ing. Petr Polák

Strieborná medaila ZSVTS

Ing. Marián Beňovský,  
Ján Ďuračka,
Ing. Jozef Frankovský,
Ing. Stanislav Hudcovský,  
Ing. Peter Ivic,  
Ing. Vladimír Sládek,   
Ing. Ján Šedivý, 
Ing. Mojmír Šeliga,  
Ing. Jozef Vlček,
Mária Schwarzkopfová,
doc. Ing. Milan Čomaj, PhD.,
doc. Ing. Štefan Antal, PhD.

Zlatá medaila ZSVTS

prof. Ing. Martin Jambrich, DrSc.,  
RNDr. Pavol Klucho, 
prof. Ing. Imrich Koštial, CSc., 
prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc., 
prof. Ing. Alexander Príbela, DrSc., 
Ing. Jozef Stopka,
Ing. Jaroslav Šottník, PhD.,
prof. Chris Smallbone

Čestné uznanie ZSVTS

Marcel Tencer,
Ing. Ladislav Žitňanský,
doc. Ing. Dana Švihlová, PhD.,
Ing. Slavomír Hredzák,
PhD. Mgr. Vladimír Piják