Ceny ZSVTS za rok 2006

Propagátor vedy a techniky

doc. Ing. Peter Kotras, CSc.,
Ing. Jozef Marek,
Ing. Alojz Jajcay

Plaketa za rozvoj spolupráce

prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.

Strieborná medaila ZSVTS

prof. Ing. Karol Marton, DrSc.,
Ing. Róbert Martinka,
Ing. Jozef Žbirka,
RNDr. Tibor Klačanský,
Ing. Dušan Štofa,
doc. Ing. Miroslav Sekera, CSc.,
doc. Ing. Viera Bačová, PhD.,
Ing. Katarína Švachová,
Ing. Michal Mucha, 
Ing. Ladislav Sloboda

Zlatá medaila ZSVTS

Ing. Martin Lipa, CSc.,
PhDr. Jozef Mižák,
doc. Ing. Štefan Florián, PhD.

Čestné uznanie ZSVTS

doc. Ing. František Imríšek, CSc.,
doc. Ing. Karol Potoček, CSc.,
Ing. Ladislav Kirchner,
Ing. Ján Hoffmann, CSc.,
Ing. Iveta Paldanová