Ceny ZSVTS za rok 2005

Propagátor vedy a techniky
        
Ing. Anton Novotný
Ing. Viliam Ruža, PhD.
Ing. Miloš Revús

Plaketa za rozvoj spolupráce

Ing. Jiří Frýba

Strieborná medaila ZSVTS

Ing. Vladimír Izák, 
Ing. Alexander Molnár, PhD.,
doc. Ing. Jozef Horváth, CSc.,
doc. Ing. Eva Tomášiková, CSc.,
Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, PhD.,
Ing. Július Ďurkovič, CSc.,
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.,
doc. Ing. Ján Klíma, PhD.,
prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.,
doc. Ing. Marta Chovancová, PhD.,
prof. Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.,
Ing. Roland Gindl,
Ing. Ivan Piatnička, PhD.,
Ing. Jozef Papp, CSc.,
Ing. Ján Lichý, CSc.,
doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.

Zlatá medaila ZSVTS

Ing. Stanislav Martinický, CSc.,
prof. Ing. Ján Fabián, CSc.,
prof. Ing. Martin Halahyja, CSc.,
prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.,
prof. MUDr.Ing.Viktor Romančík, DrSc.,
Ing. Štefan Janička, CSc.,
Ing. Jiří Suchomel, CSc.,
Ing. Štefan Šerfőző,
Ing. Ľubomír Mravec,
Ing. Karol Lučanský,
Ing. Anna Kamasová,
Jana Boďová

Čestné uznanie ZSVTS

Ing. Marta Filová,
Libuša Chmelárová,
doc. Ing. Otília Lulkovičová, CSc.,
Ing. Magdaléna Prídavková,
Ing. Marián Beňovský,
Ing. Daniel Bratský, CSc.,
Ing. Peter Leimberger,
Ing. Rudolf Záhradník,
Ing. Viera Peťková