Ceny SAV za rok 2014

Podpredseda Slovenskej akadémie vied (SAV) pre ekonomiku prof. Pavol Šajgalík a podpredseda SAV Ing. Juraj Lapin, DrSc. odovzdali dňa 13. 11. 2014 Cenu Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu, ktorú Predsedníctvo SAV udelilo konzorciu v zložení:

  • Technologický inštitút SAV,
  • Fyzikálny ústav SAV,
  • Elektrotechnický ústav SAV,
  • Ústav anorganickej chémie SAV,
  • Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV,
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

za vybudovanie unikátneho testovacieho laboratória „SmartGrid“ktorého cieľom je vytvoriť optimálne možnosti na výskum procesov spojených so získavaním energie z obnoviteľných zdrojov, jej uskladňovaním a využívaním.

Fotogaléria