Videomedailóny vedcov - ceny udelené v roku 2009

Videomedailóny vedcov - ceny udelené v roku 2009

Medailóny vybraných vedcov ocenených Cenou podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2009.

  • prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.
  • prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
  • Mgr. Judita Lihová, PhD.
  • prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc.
  • Doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.
  • MicroStep spol. s r.o.
  • doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD. - kolektív katedry

Get Adobe Flash player

NCP VaT

pre
© CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti vyrobil
Ivo Brachtl