Videomedailóny vedcov - 2014

Videomedailóny vedcov - ceny udelené v roku 2014

Medailóny vybraných vedcov a kolektívov ocenených Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2014.

  • Ing. Ivan Janotka, CSc. 
  • prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.
  • doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
  • prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
  • doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
  • doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 
  • Mgr. Andrea Putalová
  • Tím hodnotenia radiačného poškodenia konštrukčných materiálov štiepnych a fúznych reaktorov

Get Adobe Flash player

NCP VaT
© CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti