Videomedailóny vedcov 2013

Videomedailóny vedcov - ceny udelené v roku 2013

Medailóny vybraných vedcov a kolektívov ocenených Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2013.

  • prof. Ing. Ľudovít Kupča, CSc.
  • prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
  • prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc.
  • prof. PhDr. Peter Liba, DrSc.
  • Tím prof. Petra Mocza, pôsobiaci na Geofyzikálnom ústave SAV a FMFI UK
  • Vedecko-technický tím spoločného pracoviska Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave, Materiálovo-technologickej fakulty STU so sídlom v Trnave na výskum a vývoj pokročilých kovových materiálov a kompozitov (MATTABA), Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Materiálovo technologická fakulta STU so sídlom v Trnave 
  • Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
  • prof. Ing. Peter Magvaši, CSc.

Get Adobe Flash player

NCP VaT
© CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti