Videomedailóny vedcov - 2012

Videomedailóny vedcov - ceny udelené v roku 2012

Medailóny vybraných vedcov a kolektívov ocenených Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2012.

  • Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
  • MVDr. Ján Rosocha, CSc.
  • RNDr. Zuzana Horvátová, PhD.
  • tím prof. RNDr. Petra Samuelyho, DrSc.
  • Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
  • Ing. Jozef Šesták, CSc. 
  • PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
  • prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.
  • prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.

Get Adobe Flash player

NCP VaT
© CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti