Videomedailóny vedcov - 2011

Videomedailóny vedcov - ceny udelené v roku 2011

Medailóny vybraných vedcov a kolektívov ocenených Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2011.

  • Dr. Ing. František Simančík
  • prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  • host. prof. Ing. Peter Fodrek, PhD.
  • doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
  • doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
  • kolektív Oddelenia molekulárnej medicíny - Virologický ústav SAV 
  • prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.
  • doc. Ing. Štefan Bederka, PhD.

Get Adobe Flash player

NCP VaT
© CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti