Videomedailóny vedcov - 2010

Videomedailóny vedcov - ceny udelené v roku 2010

Medailóny vybraných vedcov a kolektívov ocenených Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2010.

  • prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
  • kolektív Biotechnologického centra SR BITCET
  • Ing. Pavol Kováč, DrSc.
  • prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
  • Oddelenie špeciálnych polymérov a biopolymérov UP SAV
  • Ing. Jozef Ševčík, DrSc.
  • Slovenský tropický inštitút
  • prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
  • Ing. Alexander Varga, PhD.
  • Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Get Adobe Flash player

NCP VaT
© CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti